Viziunea noastră

Educaţia primită în grădiniţa noastră constituie prioritate şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile şcolii româneşti, şi contribuie la promovarea şi păstrarea identităţiinaţionale.

Misiunea noastră
Misiunea grădiniţei este asigurarea unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la activitatea şcolară şi la orice situaţie în viaţă. Pentru aceasta vom construi un sistem educativ deschis, spre modernizarea continuă a demersului didactic, în scopul valorizării potenţialului concret al preşcolarului. Spiritul de echipă, climatul de siguranţă fizică şi psihică vor contribui la atingerea misiunii grădiniţei noastre.

DIRECTOR,
prof. Mihaela Predea